جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نمونه و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 20
شماره 20 سال 5
زمستان 1396
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

رفتارشناسی حرکتی ماهیان یکی از پرکاربردترین مسائلی است که می‌تواند در پویایی شناسی جمعیت ماهیان به کار آید. در عین حال این علم پیشرفت بسیار محدودی داشته است. بر اساس منحنی پراکنش لپتوکورتیک، رفتار حرکتی جمعیت ماهیان مشتق از سه مولفه‌ی اصلی است، مولفه‌ی ایستایی (σ_stat)، مولفه‌ی حرکتی (σ_mob) و سهم مولفه‌ی حرکتی در کل جمعیت (p). بر اساس این سه مولفه و فاکتورهای طول ماهی، ضریب باله دمی (Caudal fin aspect ratio) میزان انشعابات رودخانه و مدت زمان آزمایش می‌توان رفتار حرکتی ماهی و مسافت طی شده را تخمین زد. این اعمال توسط پکیج fishmove تحت نرم‌افزار R قابل اجرا است. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی رفتار شناسی حرکتی ماهی سفید Rutilus kutum در رودخانه‌ی سفید رود پرداخته شد و سعی بر آن شد تا بر اساس رفتار حرکتی این ماهی پس از معرفی بچه ماهیان تکثیر شده به رودخانه، تخمین زده شود که به چه صورتی ماهیان به بهترین نحو ممکن بازگشت شیلاتی خواهند داشت.
محمدحسن گرامی
DOI : 0
کلمات کلیدی : زگشت شیلاتی ، رفتار حرکتی ، ،

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :انجمن علمی شیلات دانشگاه تهران
مدیر مسئول :آرش جولاده رودبار
سردبیر :مینا توانا
هیئت تحریریه :
حمیدرضا غنوی
مژگان زارع
طیب حسین پور
سارا جعفری
پریسا ملکی
علیرضا نیسی
حامد غفاری فارسانی
سید محمد صادق موسوی کیاسری
شاپا :2588-5626
شاپا الکترونیکی :2538-4147

نمایه شده